Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bibliotekaznin.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-15
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2020-04-15, 2023-01-26, 2023-03-07, 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzając dostępność witryn programem NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 52 30 20 516 lub wysyłając e-mail: bibliotekaznin@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie pod adresem Sienkiewicza 4:

Jest w pełni dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne i wejście boczne – tylko dla pracowników).

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku windą usytuowaną obok wejścia bocznego. Aby z windy skorzystać należy poprosić (przywołać dzwonkiem zamontowanym na windzie) pracownika biblioteki.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem aystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1 pod adresem ul. Aliantów 10 w Żninie

Jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (posiada podjazd dla niepełnosprawnych).

Filia biblioteczna w Brzyskorzystewku 1

Nie jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu dla niepełnosprawnych).

Filia biblioteczna w Gorzycach 60

Nie jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu dla niepełnosprawnych).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie posiada następujące udogodnienia:

- Przełącznik rozmiaru czcionki,

- Przełącznik zmiany kontrastu.

- Przełącznik wyświetlania w trybie nocnym oraz domyślnym.

- Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.

- Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

 Inne informacje i oświadczenia

Nasza strona internetowa jest dostępna dla wszystkich grup odbiorców, spełnia wymagania na poziomie AA, jednak mogą (nie nie muszą)  zdarzyć się sytuacje, że na stronie pojawią się usterki z przyczyn od biblioteki niezależnych, za które z góry przepraszamy.
Dane kontaktowe

  • Odpowiedzialny za treść
  • Data utworzenia2020-04-15
  • Opublikował w BIPBartosz Fogt
  • Data opublikowania2021-05-11 09:16:43
  • Ostatnio zaktualizowałBeata Czaczyk
  • Data ostatniej aktualizacji2024-03-14 08:11:09
  • Liczba wyświetleń923
  • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.